Ювілейний -
створено за правилами

ДСТУ і ТУ - стандарти якості

Законом України № 1782-17 “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи”, який був підписаний президентом України 22.12.2009 г. і набув чинності від дня його опублікування (“Урядовий кур’єр” 31.12.2009 г. № 245) визначене наступне: “забезпечити введення в дію через 15 днів від дня набрання чинності цього Закону розроблених державних стандартів на м’ясну продукцію: ДСТУ 4427:2005 “Ковбаси сирокопчені та сиров’ялені. Загальні технічні умови”, ДСТУ 4433:2005 “Ковбаси смажені. Загальні технічні умови”, ДСТУ 4435:2005 “Ковбаси напівкопчені. Загальні технічні умови”, ДСТУ 4436:2005 “Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хлібці м’ясні. Загальні технічні умови” і зупинити дію технічних умов, виданих раніше на перераховану вище продукцію”.

У цьому ж Законі є доручення Кабінету Міністрів України: “у місячний строк від дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів відповідно до цього Закону”.

Таким чином, 15.01.2010 г. закінчився перехідний період одночасної дії стандартів на основні види ковбасних виробів: – ДЕРЖСТАНДАРТ (міждержавні стандарти); – ДСТУ (національні стандарти); – ТУ У (технічні умови).

На підставі даного Закону Держпотребстандарт України дав доручення всім територіальним центрам стандартизації, метрології й сертифікації України в строк до 15.01.2010 г. привести у відповідність до вимог національних стандартів усі технічні умови на ідентичні види ковбасних виробів, які зареєстровані у всіх центрах.

Таким чином, на сьогоднішній день виробники повинні випускати ковбасні вироби тільки відповідно до вимог національних стандартів (по ДСТУ – традиційні сорти ковбасних виробів) або технічних умов, які наведені у відповідність із вимогами національних стандартів (по ТУ У – з новими рецептурами й новими назвами ковбасних виробів, а також відповідно до показників якості й безпеки ДСТУ).

Що загальне в нових стандартах, що вводяться?

1. У першу чергу, як уже зазначено, усі технічні умови на перераховані вище вироби повинні бути приведені у відповідність із вимогами національних стандартів. А це значить привести у відповідність:

– найменування своєї продукції (власні найменування всього асортиментів, сортність продукції і т.д.);

– основна сировина, допоміжна сировина і їх припустимі кількості;

– показники якості й безпеки;

– методи й періодичність випробувань готової продукції;

– строки придатності і т.д.

2. Відповідно новим національним стандартам, ковбасні вироби й м’ясопродукти проводяться з традиційними загальновідомими назвами по традиційних рецептурах, які розроблялися відповідно до державних і міждержавних стандартів.

3. Заборонено робити ковбасні вироби й м’ясопродукти по технічним умовам, використовуючи при цьому традиційні назви або вживати їх у різних словосполученнях, або ці традиційні найменування переносити з одного виду продукції на іншій.

Наприклад, “Одеська” ковбаса не може бути “особлива”, “нова” і т.і. А також “Одеська” ковбаса може випускатися тільки одного виду – напівкопчена, але не “варена”, “сирокопчена” і т.д.

Тобто традиційні, давно відомі назви ковбасних виробів, такі як “Краківська”, “Одеська”, “Докторська”, “Молочна” і т.п., можуть випускатися тільки по ДСТУ.

4. Для традиційного асортименту ковбасних виробів не дозволяється використовувати харчові добавки:

– для вищих сортів – крім нітриту натрію, аскорбінової кислоти, її похідних і коптильних препаратів;

– для перших і других сортів – крім нітриту натрію, аскорбінової кислоти, її похідних, коптильних препаратів, харчових фосфатів і глутамата натрію.

5. Усі ковбасні вироби й м’ясопродукти повинні мати сортність.

6. У вищих сортах усіх видів виробів не дозволяється заміна м’ясної сировини на крохмаломістку та іншу сировину, а також не дозволяється використання стабілізаторів, эмульгаторів та інших харчових добавок.

7. Також вводиться контроль над змістом білка в готових виробах,нормується його нижня межа й обмежується масова частка жиру. Періодичність контролю цих показників не менш одного разу у квартал.

8. Крім того, згідно до вимог державних стандартів, кожна оболонка ковбасних виробів (крім відомих обов’язкових вимог по маркуванню) повинна бути маркірована датою виготовлення й строком придатності продукції або датою кінцевого строку вживання “Ужити до…”. Дата може бути маркірована будь-яким зручним способом, який забезпечує її чітке прочитання, а також гарантує її збереження.

9. Строк придатності продукту в стандартах замінений на “рекомендований” строк придатності. Тобто , виробник сам має право встановлювати строки зберігання, залежно від видів використаного пакування, рівня технології виробництва, використаного устаткування, якості сировини і т.д., за умови узгодження цих строків із центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров’я